'Sul y Tadau Hapus' (Happy Father's Day) Card – Y Stryd Fach
'Sul y Tadau Hapus' (Happy Father's Day) Card

'Sul y Tadau Hapus' (Happy Father's Day) Card

Regular price £0.00 £2.75 Sale

Celebrate Father's day with this bright card. 'Sul y Tadau hapus' is Welsh for 'Happy Father's day'. 

  • Finished with gold foil 
  • Blank inside for your own message
  • Supplied with matching envelope
  • Card size: 144mm x 144mm
  • Material: 245gsm card produced from FSC certified forestry. Designed, printed and packaged in Wales

For more Welsh card designs and gifts, visit the Draenog website.

 

Dathlwch Sul y Tadau gyda'r cerdyn lliwgar yma. 

  • Wedi’w orffen gyda ffoil lliw aur
  • Gwag tu mewn ar gyfer eich neges eich hun
  • Yn cynnwys amlen gyfatebol
  • Maint y cerdyn: 144mm x 144mm
  • Deunydd: cerdyn 245gsm a gynhyrchwyd o goedwigoedd sydd wedi'w ardystio gan yr FSC. Dyluniwyd, argraffwyd a phecynwyd yng Nghymru

I weld mwy o gardiau Cymraeg ac anrhegion, ewch i wefan Draenog.