Personalised Engagement Print – Y Stryd Fach

Personalised Engagement Print

Regular price £0.00 £27.50 Sale

A beautiful personalised engagement gift.

This print can be personalised to include the special details of the engagement and any other words of your choice. The design can be printed in any colour of your choice, please select a colour option or contact us if you would like a different colour.

All prints include white mount, backing card and plastic cover. You can choose to have your print framed in a wooden frame which also includes a mount.

  • Mount size 9" x 7" (22.8cm x 17.8cm)
  • Image size 7" x 5" (17.8cm x 12.7cm)
  • Made to order. Estimated delivery 7-10 days (please contact if you need the item sooner)

Your message will be copied exactly, including capital letters and spacing, so please make sure that the message you type is the message you want. We will email a digital proof of your print design for you to review and approve before it is printed.

 

---

 

Anrheg hyfryd wedi'w bersonoli.

Mae'n bosib personoli'r print i gynnwys manylion arbennig y dyweddiad ac unrhyw eiriau eraill o'ch dewis. Gellir argraffu'r dyluniad mewn unrhyw liw o'ch dewis, dewiswch lliw o'r rhestr neu gysylltwch â ni os hoffech liw gwahanol.
Mae'r holl brintiau yn cynnwys 'mount' gwyn, cerdyn cefn a chlawr plastig. Gallwch ddewis cael eich print wedi'i fframio mewn ffrâm bren.
  • Maint y 'mount' 9 "x 7" (22.8cm x 17.8cm)
  • Maint delwedd 7 "x 5" (17.8cm x 12.7cm)
  • Wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer pob archeb. Bydd yn cymryd tua 7-10 diwrnod i'ch cyrraedd (cysylltwch os oes angen yr eitem ar frys)

 

Byddwn yn defnyddio eich neges yn union fel mae'n cael ei rhoi, gan gynnwys priflythrennau a gofod, felly gwnewch yn siŵr mai'r neges rydych chi'n ei deipio yw'r neges rydych chi ei eisiau. Byddwn yn anfon e-bost gyda llun digidol o'ch dyluniad i chi ei weld a'i gymeradwyo cyn iddo gael ei argraffu.